Peuterzwemmen. (minimumleeftijd is 3 - 3,5 jaar).

Bij het peuterzwemmen leren wij uw kind op een aangename en speelse manier wennen aan het water. We streven ernaar dat uw kind na een lessenreeks van 45 minuten volledig vrij en zonder angst kan bewegen in het water. Maar deze lessen zijn meer dan watergewenning alleen, bij onze club moeten de kinderen namelijk echt ontspannen op het water kunnen liggen zonder watervrees vooraleer ze kunnen doorstromen naar het volgende niveau.

Kleuterzwemmen. (minimumleeftijd is 4 jaar).

In het niveau van kleuterzwemmen bevinden zich kinderen die al gewend zijn aan het water en geen watervrees meer hebben. In dit niveau streven wij naar een heel belangrijk doelstelling, namelijk dat uw kind na een (nieuwe) lessenreeks van 45 minuten ZONDER hulpmiddelen ontspannen kan drijven op het water! Drijven is namelijk het belangrijkste element dat een kind moet beheersen vooraleer het in de zwemschool kan leren zwemmen. Tijdens deze lessen zal uw kind ook een aantal andere vooropgestelde doelen moeten behalen vooraleer het kan doorstromen naar de zwemschool.

Zwemscholen. (minimumleeftijd is 4,5 jaar).

In de zwemschool doorloopt uw kind een verantwoorde zwemopleiding. Vanaf dit moment wordt uw kind lid van onze zwemclub, waardoor het elke week een uur zwemles heeft. Het basispakket zwemmen wordt per slag (schoolslag, crawl en rugslag) aangeboden. We streven er tegelijk naar dat uw kind op een redelijke termijn het grote bad (25 meter) netjes in een mooie stijl kan overzwemmen zonder te stoppen. Daarom is de zwemschool in verschillende niveaus opgedeeld waarbij in elk niveau een specifiek doel aan bod komt.

Zwemschool 1.

Deze kinderen kunnen al zelfstandig drijven op het water en hebben zeker geen watervrees meer. Het hoofddoel van zwemschool 1 is dan ook de volgende stap na het leren drijven, namelijk zelfstandig leren pijlen en stroomlijnen. Daarnaast start uw kind ook met het leren van de schoolslag (vooral de beenbeweging komt in deze fase aan bod).

Zwemschool 2.

Het hoofddoel van zwemschool 2 is schoolslag zwemmen met hulpmiddelen in het grote/diepe bad. Uw kind krijgt de armbeweging van de schoolslag verder aangeleerd. Hierdoor komt de juiste coördinatie van armen en benen ook snel aan bod, wat een moeilijke opgave is voor sommige kinderen. Daarom blijft het pijlen een belangrijk element van de zwemlessen.

Zwemschool 3.

In zwemschool 3 leert uw kind 25 meter schoolslag zwemmen zonder hulpmiddelen (wel met de juiste coördinatie). Verder leert het de ademhaling van de schoolslag, waardoor uw kind naar een volgend niveau kan doorstromen.

Zwemschool 4.

Vanaf zwemschool 4 kan uw kind 50 meter schoolslag met ademhaling zwemmen en dit zonder hulpmiddelen (met de juiste coördinatie). Hierdoor kunnen de lesgevers verdergaan met de volgende zwemslagen: crawl en rugslag. Eerst wordt in dit niveau de beenbeweging van deze twee stijlen aangeleerd en vervolgens een ‘grove’ vorm van de zwemslag. Daarom krijgt uw kind vanaf dit niveau ook de kans om een tweede keer per week zwemles te volgen aangezien er vanaf nu verschillende zwemstijlen met hun eigen techniek aan bod komen.

Zwemschool 5.

Het doel bij zwemschool 5 is minimum 100 meter vlot schoolslag zwemmen met ademhaling. Verder wordt de techniek van de crawl en rugslag aangeleerd.

Zwemschool 6.

Vanaf dit niveau heeft uw kind al zeker een goed diploma van schoolslag op zak. In dit gedeelte leert het om het zwembad (25 meter) over te zwemmen in zowel crawl als rugslag (zonder hulpmiddelen).

Pinguïns en Kikkers.

Na de zwemschool kan uw kind nog steeds verder blijven zwemmen om een diploma van een langere afstand te behalen. De verfijning van de verschillende zwemslagen komt hier ook zo goed mogelijk aan bod.

Dolfijnen, Orca’s, Haaien en Piranha’s.

In deze zwemgroepen worden de zwemslagen verfijnd en wordt er meer aandacht besteed aan uithouding. Tevens worden er officiële starten en keerpunten aangeleerd. Uw kind kan ook deelnemen aan splash- of niet- vergunninghouderwedstrijden.

Wedstrijdzwemmers. (minimumleeftijd is 9 jaar).

Na het doorlopen van de vorige zwemniveaus kan uw kind bij de wedstrijdzwemmers aansluiten. In deze groepen blijft de techniek van de zwemslagen belangrijk en als uw kind gereed is om wedstrijden te zwemmen wordt er een wedstrijdvergunning aangevraagd bij de Vlaamse Zwemfederatie. De kinderen krijgen trainingen die aangepast worden aan hun niveau en aan de wedstrijden waaraan ze deelnemen.
© LiZV 2018
Limburgse Zwemvereniging.
Doelstellingen.
Voor de individuele doelstellingen die uw kind al behaald heeft tijdens de zwemlessen kan u altijd terecht bij de lesgever van uw kind. Zij houden namelijk elke training de doelstellingen per zwemmertje bij en op basis van deze registratie kunnen de verantwoordelijken van de groepenindeling zien wie er kan doorstromen naar een volgend niveau en wie nog niet. Dit is van groot belang bij de nieuwe groepenindeling gedurende ons zwemseizoen: in januari (na de kerstvakantie) en in september (na de zomervakantie) à deze perioden loopt samen met de betaling van de lesgelden (lesgeld voor de periode van januari tem juni en lesgeld voor de periode van september tem december). Voor meer informatie kan je mailen naar : groepenindeling@lizv.be Sportieve groeten, het bestuur en de trainers van LiZV