Wanneer uw kind start met zwemmen zonder enige zwemervaring, start het in een lessenreeks van

10x kleuterzwemmen. Hierna stroomt uw zoon/dochter rechtstreeks door naar zwemschool 1 (ZW1).

Vanaf dat moment wordt hij/zij automatisch lid van de zwemclub. U betaalt dan eenmalig inschrijfgeld

van € 20.

Daarvoor krijgt u dan een LiZV-sporttas en een LiZV-T-shirt. Na 10 lessen wordt elke zwemmer

geëvalueerd en wordt bekeken of hij/zij kan doorstromen naar het volgende niveau (ZW2, ZW3 of

ZW4).

De contributieperiode loopt van 01 januari t/m 31 december.

Wanneer een zwemmer midden in een periode start, zal een verantwoordelijke van het bestuur u

vragen om de lesgelden voor deze resterende periode, in één keer te voldoen.

Contributies september 2018- juli 2019

Peuterzwemmen = 3€/les, totaalbedrag is afhankelijk van aantal lesuren in de facturatieperiode.

Kleuterzwemmen = 4€/les, totaalbedrag is afhankelijk van aantal lesuren in de facturatieperiode.

Zwemschool 1-2-3 = 1 x per week: € 165,00 per jaar

Zwemschool 4-5-6 = 2 x per week: € 195,00 per jaar

Niet-vergunninghouders - Precompetitiezwemmers = 2x per week: € 195,00 per jaar

Vergunninghouders - Competitiezwemmers = 3x per week : € 225,00 per jaar
© LiZV 2018
Limburgse Zwemvereniging.
Lidgelden / contributies.
Facturatieperiode  1 Januari 2019 - 1 juli 2019.  Peuterzwemmen = 3€/les x 12 lessen = 36€* Kleuterzwemmen = 4€/les x 12 lessen = 48€* * PZ/KZ =  12 lessen tussen 08-01-2019 en 07-04-2019. Zwemscholen / trainingen 1x per week = 100€** Zwemscholen / trainingen 2x per week = 115€** Zwemscholen / trainingen 3x per week = 130€** **-20% korting voor 3e kind binnen het gezin.  Enkel te betalen tijdens de eerste zwemles.